Jeg fandt i min tid som underviser at der manglede en klar kobling mellem de bevidste og ubeviste billeder
og forståelsen af det universelle billedsprog.

Min Coaching tager derfor afsæt i fokus-personens egne medbragte billeder, enten i form af fysisk
medbragte, eller valgt under coachingsessionen eller via fokuspersonenes tanker om selvbillede.

Eksamineret: Coaching i Organisationer 2018. Coachingen er Systemisk anerkendende.