Jeg har gennem langtid været optaget af bevægelse og kraft i mine relieffer og skulpturer. Jeg lader mig ikke planmæssigt styre, men bruger ofte en vag skitse eller et tilfældigt møde med materialet være udgangspunktet for min arbejdsproces/metode.

Alting lukker sig om sig selv. Ved at forstærke den stramme form og rense de mere ekspressive elementer ned forsøger jeg at gøre det endelige udtryk endnu mere afvisende. Derved oplever jeg at objekter går fra at være tyngende eller abnorme med en iboende tilstand af modstand, til at nærme sig en slags selvværen og selvbærende form. En form med en egen monumentalitet, karakter, kraft og bevægelse.

Jeg har altid været meget optaget af fænomener og abstrakte former. Her er det de indre kræfter i naturen og de ydre påvirkninger af massen der har min opmærksomhed. Samtidigt ønsker jeg et åbent landskab hvor det vi ikke ser, det tomme rum, den ubehandlede flade, får den største betydning for spændinger og forløsninger.

Som ung arbejde jeg aggressivt og ekspressivt mest med kul, akryl og grafik. Siden starten af nullerne forskød denne væren sig mod en mere konstruktiv, kubistisk og modtagende metode med mange biomorfe værker. Flest i keramik, enkle i sten eller bronze. Dette påvirker stadig mit arbejde, men fra mere monumentale former styrer jeg nu mere i retning at dekonstruktivere og sammensætte universer der rummer modsætninger og forholder sig til modsætninger i vores ydre og indre verden.

Jeg tegner, maler og laver grafik, men mest af alt er det skulpturen der trækker i mig og jeg bruger derfor oftest min tid med mine keramiske objekter, bronzestøbningerne eller med bjergarterne i mit stenhuggerværksted.